Medycyna pracy - Falck
Umawianie wizyt 22 535 91 91 lub 510 202 102 Portal Pacjenta Falck na świecie O firmie Kariera

Medycyna pracy

Czy zatrudniasz pracowników na podstawie umowy o pracę? Chcesz mieć pewność, że dajesz im najlepszą ochronę medyczną i mogą bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki?

Zdecyduj się na badania medycyny pracy w Centrach Medycznych Falck. Postaw na profesjonalny, kompleksowy zakres usług dostosowanych do potrzeb Twojej firmy.

Co zyskasz?

W ramach medycyny pracy wykonujemy:

Kogo obowiązują badania medycyny pracy?

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę musi zostać poddany badaniom wstępnym, a w późniejszym czasie – badaniom okresowym. W przypadku dłuższych zwolnień lekarskich – również badaniom kontrolnym. Badania medycyny pracy wykonywane są na koszt pracodawcy, na podstawie stosownego skierowania.

Badania wstępne musi wykonać osoba rozpoczynająca pracę na danym stanowisku w firmie.

Częstotliwość badań okresowych reguluje kodeks pracy – uzależnione jest to od zajmowanego stanowiska oraz zagrożeń, jakie się z nim wiążą. Badania okresowe powinny być wykonywane w odstępie od 2 do 5 lat.

Badania kontrolne obowiązują osoby, które przebywały na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni.

Badania wstępne, okresowe oraz kontrolne wykonywane są na podstawie skierowania zawierającego opis charakteru pracy oraz ewentualnych zagrożeń związanych ze stanowiskiem. Skierowanie wydaje pracodawca, zapewniamy jednak pełne wsparcie przy prawidłowym wypełnieniu skierowania.

Do pobrania:
Skierowanie na badania medycyny pracy w Falck (PDF)
Skierowanie na badania sanitarno-epidemiologiczne

Zapytanie o ofertę

Rozwiń

Przysługuje mi prawo:

 • dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
 • uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
  • występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
  • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  • stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
  • ewentualnym źródle pozyskania danych;
  • udostępnienia Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
Preferujesz kontakt telefoniczny? Skontaktuj się z naszym dedykowanym doradcą

Umawianie wizyt online

Portal pacjenta

Umawianie wizyt telefonicznie

22 535 91 91 lub 510 202 102

Zamów usługi

Sklep

2017 Falck Medycyna Sp. z o.o. | Polityka prywatności