Close
medycyna pracy

Medycyna pracy | Badania wstępne, okresowe, kontrolne

Firmom, zatrudniającym wielu pracowników w jednym miejscu, proponujemy utworzenie i prowadzenie przychodni przyzakładowej . Centra Medyczne Falck zlokalizowane są w 9 miastach w całej Polsce.

Medycyna pracy w Falck - co zyskują nasi klienci?

·       Oszczędzają czas. 
       Wszystkie badania organizowane są tak, aby do minimum skrócić nieobecność pracownika na stanowisku pracy. 94%  naszych pacjentów obsługiwanych jest  w ciągu 1 dnia. Badania wykonywane są w sieci Falck lub na terenie zakładu pracy. Zapewniamy dojazd lekarzy i pielęgniarek dysponujących niezbędnym sprzętem medycznym.
·        Spełniają wymogi prawa.      
        Każdy Pracodawca, współpracujący z Falck, zawiera wymaganą prawem umowę.  Zawsze informujemy klientów o wszelkich zmianach  w regulacjach prawnych Kodeksu Pracy. Zapewniamy merytoryczną pomoc  w przypadku kontroli zakładu pracy oraz pełną i profesjonalną dokumentację medyczną.
·          Są zdrowsi. 
        Stan zdrowia pracowników jest dla nas bardzo ważny. W przypadku zaobserwowania przez lekarza medycyny pracy niepokojących symptomów, pacjent zostanie natychmiast skierowany do lekarza specjalisty w celu postawienia dokładnej diagnozy oraz rozpoczęcia procesu leczenia.
·          Rozliczają się w najdogodniejszy sposób.  
         Proponujemy 3 metody płatności dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy:
o     Abonament medyczny - stała miesięczna kwota oraz nielimitowana liczba badań objętych umową.
o     Płatność za wykonane usługi   – płatność tylko za wykonane badania. Do faktury za wykonane usługi zostanie załączony dokument, zawierający imienną listę przebadanych osób wraz z wykazem przeprowadzonych badań.
o      Kartę medycyny pracy – Kartę medycyny pracy – łączącą zalety obu powyższych rozwiązań – stały koszt bez względu na liczbę i zakres wykonanych badań.
 
Zapraszamy do współpracy w ramach medycyny pracy. Zaufało nam ponad 2500 polskich pracodawców, współpracując z nami w zakresie profilaktycznej opieki medycznej i medycyny pracy.
 
W ramach medycyny pracy wykonujemy:
  • badania wstępne
  • badania okresowe
  • badania kontrolne
  • wizytację stanowisk pracy

Gdzie można wykonać badania:

Badania medycyny pracy – kogo obowiązują?

Każdy pracownik w firmie, zatrudniony na podstawie umowy o pracę,  powinien przejść obowiązkowe badania wstępne oraz okresowe. Badania medycyny pracy wykonywane są na koszt pracodawcy, na podstawie stosownego skierowania. Badania wstępne musi wykonać osoba rozpoczynająca pracę na danym stanowisku w firmie. Badania okresowe powinny być wykonywane przez pracowników w określonych odstępach czasu. Częstotliwość badań okresowych reguluje kodeks pracy - uzależnione jest to od zajmowanego stanowiska oraz zagrożeń, jakie się z nim wiążą. Badania okresowe powinny być wykonywane w odstępie od 2 do 5 lat. Badania kontrolne obowiązują osoby, które więcej niż 30 dni były niezdolne do wykonywania pracy. Za badania kontrolne również płaci firma.
 
Badania wstępne, okresowe oraz kontrolne wykonywane są na podstawie skierowania, które określa charakter pracy oraz ewentualne zagrożenia związane ze stanowiskiem pracownika. Skierowania wydaje zakład pracy. Jako dokument urzędowy, skierowanie na badania powinno być prawidłowo i czytelnie wypełnione, uwzględniając wszystkie niezbędne informacje odnośnie pracy oraz dane o pacjencie. Wymogi te dotyczą zarówno skierowań na badania wstępne, okresowe jak i na kontrolne.

 
Pracodawco, pamiętaj!
Dopuszczenie pracownika do pracy bez zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku, traktowane jest przez prawo jako wykroczenie i obłożone karą finansową. Za brak aktualnej umowy o świadczenie usług z zakresu medycyny pracy na pracodawcę może być nałożona kara grzywny (Kodeks Pracy, Ustawa o Służbie Medycyny Pracy z dnia 27 czerwca 1997 r.; Dz. U. 96 z dnia 13 sierpnia 1997 r. poz. 593).
 
Do pobrania:
 
 
 Zapytanie o ofertę  ​​​​​


Posiadamy Certyfikat ISO 9001-2008 Systemu Zarządzania Jakością

Falck Medycyna Sp. z o.o.
ul. Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa
KRS 0000213143
XII Wydział Gospodarczy
NIP 5272435938
Kapitał zakładowy 17.500.000 zł
znajdź nas na inkedinOdwiedź profil na facebook-u dostawcy usług medycznych Falck​​​​

Serwis www.falck.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.