Opieka medyczna dla firm | Abonamenty medyczne - Falck
Ratownictwo 22 535 91 51 Falck na świecie O firmie Kariera

Dla firm

Prowadzisz działalność gospodarczą? Wybierz najlepszą, kompleksową opiekę zdrowotną dla swoich pracowników. Pamiętaj, że zdrowie pracowników jest gwarancją ich skutecznej pracy, a więc też gwarancją zysków Twojej firmy.

Zapewniamy szeroki zakres usług i atrakcyjne ceny. Oferujemy rozwiązania dostosowane do potrzeb zakładu pracy i pracowników:

Współpracujemy z firmami na terenie całego kraju. Posiadamy doświadczenie w świadczeniu usług dla przedsiębiorstw z wielu obszarów, znamy ich specyfikę i dzięki temu skutecznie dopasowujemy naszą ofertę do szczególnych potrzeb danego rynku. Dzięki szerokiej sieci placówek partnerskich możemy objąć opieką firmy z dowolnej miejscowości i zagwarantować usługi na najwyższym poziomie.

Korzyści płynące ze współpracy z Falck:

Sprawdź naszą ofertę – wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z doradcą Klienta.

Oferta dla firm

Zapytanie o ofertę

Rozwiń
za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.), czyli m.in. telefonu komórkowego, tabletu, komputera. Dane będą przechowywane do czasu realizacji powyższego celu lub do czasu wyrażenia przeze mnie sprzeciwu wobec tego przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Spółka Falck Medycyna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ulicy Jana Olbrachta 94, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000213143, NIP 5272435938. Informujemy, że pozyskane dane osobowe mogą być powierzane dla realizacji powyższego celu do innych podmiotów współpracujących z Administratorem Danych. Podane dane będą przetwarzane zgodnie Art. 6 pkt 1 a z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane gromadzone są na podstawie niniejszej zgody. Dane nie będą poddawane profilowaniu. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednakże nie wyrażenie zgody doprowadzi do niemożliwości osiągnięcia celu. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuję poprzez wysłanie maila na adres: iod@falck.pl lub wysłanie listu na adres zgodny z adresem rejestrowym. Zostałem poinformowany, o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku stwierdzenia iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.
Preferujesz kontakt telefoniczny? Skontaktuj się z naszym dedykowanym doradcą

2017 Falck Medycyna Sp. z o.o. | Polityka prywatności