We care for your safety

Zakładowa Służba Ratownicza

Bezpieczeństwo to nasza podstawowa działalność - chronimy Państwa Personel i ciągłość biznesową. Posiadamy długoletnie doświadczenie w ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie medycznym

Serwis urządzeń ppoż

Dbamy o Twoje bezpieczeństwo urządzeń pożarowych – nasi eksperci, inżynierowie bezpieczeństwa pożarowego, specjaliści, koordynatorzy i doradcy zapewniają niezawodność, skuteczność, jednocześnie stale ulepszając nasze usługi.

Edukacja

Wszystkie nasze programy edukacyjne i szkoleniowe opierają się na międzynarodowych standardach (np. NFPA, JOIFF) i są zgodne z przepisami i regulacjami obowiązującymi w danym kraju.

Stały nadzór ppoż. nad obiektem

Najlepszym sposobem ochrony ludzi i ciągłości biznesowej jest prewencja. Nasze usługi obejmują cały cykl bezpieczeństwa od przepisów bezpieczeństwa, oceny ryzyka, prewencji ppoż i przygotowania do interwencji.

Dokumentacja, Ekspertyzy, Instrukcje, Konsulting

Długoletnie doświadczenie w ochronie przeciwpożarowej m. in. portów lotniczych, zakładów petrochemicznych, zakładów papierniczych, zakładów przemysłu motoryzacyjnego i innych z branży wysokiego ryzyka, gwarantuje najwyższy standard bezpieczeństwa.