Falck Fire Services

Biuro Zarządu w Gdańsku

ul. Biała 1B
80-435 Gdańsk
TEL 58 51 23 950

NIP 5272720426
REGON 147420337
KRS 0000521941 XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 3.000.000 zł

Dział serwisowy i instalacyjny

Serwis 24h/7
TEL 609 799 915
serwis.ppoz@falck.pl