Zarządzanie jednostką ratowniczo-gaśniczą - Falck
Ratownictwo 22 535 91 55 Falck na świecie O firmie Kariera

Zarządzanie jednostką ratowniczo-gaśniczą

Falck Fire Services jest wiodącym międzynarodowym dostawcą przemysłowych usług ratowniczo- gaśniczych dla lotnisk i sektorów wysokiego ryzyka, w tym zakładów petrochemicznych, elektrowni jądrowych, przemysłu ciężkiego i producentów samochodów.

Dzięki współpracy z największymi przedstawicielami w branży  Falck opracował standardy zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa Klientów oraz swoich pracowników. Falck Fire Services zapewnia wysoką jakość usług outsourcingu poprzez dostosowywanie umów specjalnie do wymagań Klienta.

Niezależnie od tego, czy szukasz kompleksowego rozwiązania, czy tylko części naszych usług, mamy doświadczenie, którego potrzebujesz, aby osiągnąć najlepsze zabezpieczenie przeciwpożarowe i bezpieczeństwo w Twojej siedzibie. Usługi prewencyjne i konserwacyjne są świadczone za pośrednictwem straży pożarnej i zintegrowanego modelu usług i obejmują miedzy innymi:

Usługi prewencji przeciwpożarowej:

Inżyniering przeciwpożarowy:

Inne usługi:

Falck zapewnia wysokiej jakości, efektywny kosztowo zintegrowany system ochrony przeciwpożarowej, umożliwiający klientom skupienie się na celach strategicznych i kluczowych kompetencjach, przy jednoczesnym wykorzystaniu usług świadczonych przez wyspecjalizowanego dostawcę usług ratowniczo – gaśniczych i specjalistę przeciwpożarowego.

Jakość systemu zarządzania jednostkami ratowniczo – gaśniczymi została potwierdzona certyfikatami ISO 9001, 14001 i 18001.

https://www.falck.com/en/fireservices/industrial-fire-services/integrated-service-offering/fire-brigade-management

Straż pożarna

Zapytanie o ofertę

Rozwiń
za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.), czyli m.in. telefonu komórkowego, tabletu, komputera. Dane będą przechowywane do czasu realizacji powyższego celu lub do czasu wyrażenia przeze mnie sprzeciwu wobec tego przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Spółka Falck Medycyna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ulicy Jana Olbrachta 94, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000213143, NIP 5272435938. Informujemy, że pozyskane dane osobowe mogą być powierzane dla realizacji powyższego celu do innych podmiotów współpracujących z Administratorem Danych. Podane dane będą przetwarzane zgodnie Art. 6 pkt 1 a z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane gromadzone są na podstawie niniejszej zgody. Dane nie będą poddawane profilowaniu. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednakże nie wyrażenie zgody doprowadzi do niemożliwości osiągnięcia celu. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuję poprzez wysłanie maila na adres: iod@falck.pl lub wysłanie listu na adres zgodny z adresem rejestrowym. Zostałem poinformowany, o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku stwierdzenia iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.
Preferujesz kontakt telefoniczny?
Skontaktuj się z naszym dedykowanym doradcą:
Paweł Krzeszowiec Tel: 609 799 915

© Falck Medycyna Sp. z o.o. | Polityka prywatności