Edukacja i szkolenia - Falck
Ratownictwo 22 535 91 55 Falck na świecie O firmie Kariera

Edukacja i szkolenia

Przez ponad dwie dekady, Falck oferował szkolenia dla zespołów reagowania kryzysowego w celu radzenia sobie z incydentami w sektorze przemysłowym i publicznym. Co roku szkolimy tysiące profesjonalnych strażaków z całego świata w naszych wyjątkowych ośrodkach szkoleniowych, zwiększając ich poziom świadomości bezpieczeństwa. Falck opracowuje i dostarcza dostosowane do potrzeb szkolenia z zakresu bezpieczeństwa przemysłowego.

Dostosowane do potrzeb, teoretyczne szkolenia i praktyczne scenariusze są uszyte na miarę życzeń i potrzeb naszych klientów. Szkolenia przeciwpożarowe firmy Falck koncentrują się na wszystkich poziomach organizacji incydentów zarówno w sektorze publicznym, jak i przemysłowym.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w sektorze przemysłowym i publicznym, konsultanci i instruktorzy Falck są ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa i zwalczania pożarów. Są także ekspertami w przekazywaniu swojej unikalnej wiedzy naszym Klientom.

Falck posiada nowoczesny poligon treningowy w rafinerii w Rumunii, która jest najbardziej zaawansowanym i pierwszym szkoleniowym trenażerem Europie Środkowo-Wschodniej. Dodatkowo oferujemy dostęp naszym Klientom do kompleksowych obiektów szkoleniowych w Holandii, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii, w których przeprowadzamy miedzy innymi:

Wszystkie nasze programy edukacyjne i szkoleniowe opierają się na międzynarodowych standardach (np. NFPA, JOIFF) i są zgodne z przepisami i regulacjami obowiązującymi w danym kraju. Dostarczanie naszych kursów i zewnętrznych ośrodków szkoleniowych jest zapewniane przez System Akredytacji Falck i nasze certyfikaty ISO 9001, 14001 i OHSAS 18001.

Zapytanie o ofertę

Rozwiń
za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.), czyli m.in. telefonu komórkowego, tabletu, komputera. Dane będą przechowywane do czasu realizacji powyższego celu lub do czasu wyrażenia przeze mnie sprzeciwu wobec tego przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Spółka Falck Medycyna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ulicy Jana Olbrachta 94, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000213143, NIP 5272435938. Informujemy, że pozyskane dane osobowe mogą być powierzane dla realizacji powyższego celu do innych podmiotów współpracujących z Administratorem Danych. Podane dane będą przetwarzane zgodnie Art. 6 pkt 1 a z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane gromadzone są na podstawie niniejszej zgody. Dane nie będą poddawane profilowaniu. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednakże nie wyrażenie zgody doprowadzi do niemożliwości osiągnięcia celu. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuję poprzez wysłanie maila na adres: iod@falck.pl lub wysłanie listu na adres zgodny z adresem rejestrowym. Zostałem poinformowany, o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku stwierdzenia iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.
Preferujesz kontakt telefoniczny?
Skontaktuj się z naszym dedykowanym doradcą:
Paweł Krzeszowiec Tel: 609 799 915

© Falck Medycyna Sp. z o.o. | Polityka prywatności