Modelowe zachowanie kierownika stacji po wypadku karetki - Falck
Ratownictwo 22 535 91 55 Falck na świecie O firmie Kariera

Modelowe zachowanie kierownika stacji po wypadku karetki

Chcielibyśmy się z Państwem podzielić przykładem, jak dobrze zastosowano procedurę „Programu Wsparcia Psychologicznego w Ratownictwie Medycznym” po wypadku karetki. Do zdarzenia doszło 25 listopada 2017 r. w Dzielnej koło Opoczna. W ambulans wiozący poszkodowanego uderzyło auto marki Fiat Punto.

Co zrobił kierownik stacji w Opocznie?

  1. Bezzwłocznie po wypadku zorganizował zmienników dla załogi. Osoby biorące udział w wypadku (lekarz, ratowniczka, ratownik-kierowca) miały wolne do końca planowanego dyżuru. Przypominamy, że w takiej sytuacji zgodnie z procedurą Programu Debriefing, czas pracy odsuniętych od pracy członków zespołu jest czasem pracy płatnym do końca dyżuru zgodnie z planem pracy.
  2. Monitorował stan zdrowia oraz zapewniał wsparcie dla Ratowniczki, która trafiła do szpitala jako osoba poszkodowana w wypadku.
  3. Pomógł Ratownikowi – kierowcy w wypełnieniu dokumentacji związanej z wypadkiem.
  4. Poinformował miejscową gazetę o wypadku karetki i zadbał, by napisany artykuł właściwie przedstawiał wypadek. Tytuł sam mówi za siebie „Samochód wjechał w karetkę. Kierowca ambulansu zapobiegł tragedii!”
  5. Kilka dni po zdarzeniu zebrał zespół biorący udział w wypadku i przeprowadził sesję defuzingową, w trakcie której ocenił, czy osoby potrzebują dodatkowego wsparcia. Z relacji osób biorących udział wiemy, że było to spotkanie potrzebne i pomocne.
  6. Poinformował Krajowego Koordynatora Programu Debriefing o zdarzeniu. Dzięki temu KKPD zadzwonił do członków zespołu, by zaoferować dodatkowe wsparcie.
  7. Przesłał raport z odbycia sesji defuzingowej.
Aktualności Zobacz więcej...

© Falck Medycyna Sp. z o.o. | Polityka prywatności