Oświadczenie Falck - Falck
Ratownictwo 22 535 91 55 Falck na świecie O firmie Kariera

Oświadczenie Falck

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU FALCK MEDYCYNA W SPRAWIE ZAPOWIEDZI ZE STRONY MNISTRA ZDROWIA KONSTANTEGO RADZIWIŁŁA O NACJONALIZACJI

29 marca 2017 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Zdrowia działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego z udziałem Konstantego Radziwiłła oraz innych osób reprezentujących Ministerstwo. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele związków zawodowych oraz organizacji pracodawców.

Minister Radziwiłł oraz wiceminister Tombarkiewicz poinformowali zebranych, iż „Wolą polityczną rządu, jest przyśpieszenie tzw. „upaństwowienia” systemu ratownictwa medycznego czyli pozostawienia w nim wyłącznie jednostek publicznych, ponieważ dalsze działalność, podmiotów prywatnych stanowi zagrożenie dla bezpiecznego funkcjonowania Państwa, zwłaszcza w sytuacja wojny lub innych zdarzeń o masowej skali. Bez znaczenia jest dotychczasowa dobra działalność dysponentów niepublicznych, ponieważ w celu spełnienia obietnic i utrzymania dotychczasowego swojego elektoratu rząd przyjął taką koncepcję działania”.

Chcę, aby wszyscy mieli świadomość, że jest to już 3 zmiana terminu wprowadzenia nacjonalizacji systemu. W roku 2016 pierwszy raz dowiedzieliśmy się, iż jako podmiot niekontrolowany przez rząd, powinniśmy się przekształcić (połączyć np. z samorządem lub uczelnią medyczną) albo zmienić charakter działalności. W pierwszej wersji był to styczeń 2018, potem w tzw. „małej noweli” zaproponowano rok 2020, teraz lipiec 2018.
​Te gwałtowne zmiany wyraźnie pokazują, że nie mamy do czynienia z przemyślaną reformą, a jedynie zaspokojeniem czyichś (i nie jest to Państwo polskie lub suweren) interesów. Minister Radziwiłł wyraźnie wskazywał, iż ostatnia zmiana terminu jest wynikiem nacisku ze strony związków zawodowych działających w podmiotach publicznych. Jednocześnie, strona związkowa w trakcie trwania spotkania informowała, iż ich celem jest podwyżka wynagrodzeń, etatyzacja i zniesienie konkursów, nie zaś dyskusja nad formą własności podmiotów działających w systemie.

Zapewniam, że podana przez Ministra Radziwiłła data nie jest ostateczna. Nie zamierzamy złożyć broni, a informacje o naszej klęsce są zdecydowanie przedwczesne. Chcę wyraźnie podkreślić, że w Państwie prawa nie można ponad zasady prawa stawić „woli politycznej”, a tym samym dyskryminować podmiotów wyłącznie z tego względu. Liczę na wsparcie i zaangażowanie wszystkich pracowników, bo walczymy o nasze wspólne miejsce pracy. Będziemy rozmawiać ze wszystkimi, którzy zechcą nas wesprzeć lub których opinia ma znaczenie. „Wola polityczna”, na która tak chętnie powołuje się Pan Radziwiłł może zostać zmieniona. Wierzymy, że tak się stanie. Będziemy o to się starać wszelkimi prawnie dozwolonymi środkami.

Warszawa, 31 marca 2017r.

Aktualności Zobacz więcej...

© Falck Medycyna Sp. z o.o. | Polityka prywatności