Kariera - Falck
Ratownictwo 22 535 91 55 Falck na świecie O firmie Kariera

Kariera

Falck jest największym dostawcą usług ratownictwa medycznego na świecie oraz istotnym podmiotem zapewniającym opiekę medyczną dla firm, osób prywatnych oraz instytucji publicznych.

Aktualnie do naszych lokalizacji w Tczewie, Kościerzynie i Kwidzynie poszukujemy osób na stanowisko:

Ratownik Medyczny / Ratownik Medyczny – Kierowca

Zakres obowiązków:

Wymagania:

Oferujemy:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: kadry@falck.pl z dopiskiem WYBRANEGO MIASTA lub o kontakt tel.: 514-906-873.

 


 

Aktualnie do naszych lokalizacji w Tczewie, Kościerzynie i Kwidzynie poszukujemy osób na stanowisko: 

Pielęgniarz/ka Systemu / Pielęgniarz/ka Systemu – Kierowca

Zakres obowiązków:

Wymagania:

Oferujemy:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: kadry@falck.pl z dopiskiem WYBRANEGO MIASTA lub o kontakt tel.: 514-906-873

 


 

Alert o oszustwach rekrutacyjnych

Prosimy pamiętać, że Falck Group nigdy nie prosi przyszłych pracowników o bezpośrednią płatność w celu przetwarzania dokumentów rekrutacyjnych i wydawania wiz. W Internecie rozpowszechniane są ogłoszenia o wolnych stanowiskach, w których potencjalni kandydaci są zachęcani do wysyłania pieniędzy w celu uwzględnienia ich w procesach rekrutacyjnych. Kandydaci nie powinni w żadnym przypadku  wysyłać pieniędzy do rekrutera lub przedstawiciela HR firmy Falck.

Jeśli zostałeś/aś poproszony/a o przesłanie pieniędzy w związku z procesem rekrutacyjnym w Falck, napisz do nas na adres mailowy: recruitment@falck.com.

Jeśli masz pytania dotyczące aktualnych ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy, sprawdzaj oferty na stronie https://pp.falck.pl/kompetencje/kariera.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Falck Medycyna Sp. z o.o., ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa;

2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Falck Medycyna Sp. z o.o. to: iod@falck.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 22 § 1 Kodeksu pracy) na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu, na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie, w jakim przetwarzanie danych byłoby konieczne dla realizacji ciążących na administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa;

4) W razie konieczności Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe na polecenie Administratora oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą jednak profilowane, ani przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku – gdy Pani/Pan wyraził/a zgodę także na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych – przez okres 6 miesięcy od dnia wysłania aplikacji.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych powinno być przesłane na adres mailowy kadry@falck.pl lub adres siedziby Administratora;

7) Podanie danych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy, tj. art. 22 § 1 Kodeksu pracy oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 894 ze zm.). Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, w tym RODO.

DLACZEGO WARTO PRACOWAĆ W FALCK?

© Falck Medycyna Sp. z o.o. | Polityka prywatności