Kariera - Falck
Umawianie wizyt 22 535 91 91 lub 510 202 102 Portal Pacjenta Falck na świecie O firmie Kariera

Kariera

Zostań pracownikiem Falck Medycyna.

Grupa Falck zatrudnia w Polsce ok. 3 000 pracowników, w biurach regionalnych, centrach medycznych, dyspozytorniach i stacjach pogotowia na terenie całego kraju.  Sukces naszej firmy opiera się na zaangażowaniu i wysokich kompetencjach naszych pracowników, dlatego zapewniamy im rozwój, dogodne warunki pracy oraz liczne programy wsparcia.

Alert o oszustwach rekrutacyjnych

Prosimy pamiętać, że Falck Group nigdy nie prosi przyszłych pracowników o bezpośrednią płatność w celu przetwarzania dokumentów rekrutacyjnych i wydawania wiz. W Internecie rozpowszechniane są ogłoszenia o wolnych stanowiskach, w których potencjalni kandydaci są zachęcani do wysyłania pieniędzy w celu uwzględnienia ich w procesach rekrutacyjnych. Kandydaci nie powinni w żadnym przypadku  wysyłać pieniędzy do rekrutera lub przedstawiciela HR firmy Falck.

Jeśli zostałeś/aś poproszony/a o przesłanie pieniędzy w związku z procesem rekrutacyjnym w Falck, napisz do nas na adres mailowy: recruitment@falck.com.

Jeśli masz pytania dotyczące aktualnych ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy, wypełnij poniższy formularz kontaktowy lub sprawdzaj oferty na stronie https://pp.falck.pl/kompetencje/kariera.

Nie znalazłeś oferty pracy dla siebie?
Wyślij do nas swoje CV!

DODAJ CV (.pdf, .doc)

Rozwiń

Przysługuje mi prawo:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Falck Medycyna Sp. z o.o., ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa;
  2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Falck Medycyna Sp. z o.o. to: iod@falck.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 221 § 1 Kodeksu pracy) na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu, na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a jeżeli Pani/Pan wyraził/a zgodę także na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celu przeprowadzania przyszłych procesów rekrutacyjnych na dane stanowisko przez okres 3 lat Pani/Pana dane osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie, w jakim przetwarzanie danych byłoby konieczne dla realizacji ciążących na administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  4. W razie konieczności Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe na polecenie Administratora oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą jednak profilowane, ani przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku - gdy Pani/Pan wyraził/a zgodę także na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych - przez okres 5 lat od dnia wysłania aplikacji.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych powinno być przesłane na adres mailowy kadry@falck.pl lub adres siedziby Administratora;
  7. Podanie danych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy, tj. art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 894 ze zm.). Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, w tym RODO.

DLACZEGO WARTO PRACOWAĆ W FALCK?

NASZ ZESPÓŁ

Umawianie wizyt online

Portal pacjenta

Umawianie wizyt telefonicznie

22 535 91 91 lub 510 202 102

Zamów usługi

Sklep

2017 Falck Medycyna Sp. z o.o. | Polityka prywatności