Misja, wizja i wartości - Falck
Ratownictwo 22 535 91 55 Falck na świecie O firmie Kariera

Misja, wizja i wartości

Od ponad 100 lat misją Falck jest skuteczne ratowanie poszkodowanych i chorych w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia, łagodzenie następstw wypadków oraz zapobieganie im. Jesteśmy zawsze na miejscu – tak aby ludzie mogli żyć bezpiecznie.

Wizją Falck jest stworzenie dużej międzynarodowej organizacji, zapewniającej opiekę medyczną w nagłych wypadkach losowych i trudnych życiowych sytuacjach.

Cel działalności Falck to również edukacja i profilaktyka zdrowotna oraz pomoc ludziom na wszystkich etapach ich życia.

Wartości

Działalność Falck opiera się na 6 filarach, są to: dostępność, wiarygodność, kompetencja, szybkość, skuteczność oraz bycie pomocnym.

Skuteczność
Szukamy rozwiązań, a nie problemów. „Gdy wyje strażacka syrena, czas na pełną mobilizację: zabieramy się do pracy, tak jak nas nauczono.” Nicolae Stefan, strażak, Rumunia
Wiarygodność
Dotrzymujemy obietnic. „Zawsze staram się dać każdemu poczucie bezpieczeństwa.”
Richard Ng, instruktor postępowania w sytuacji kryzysowej na platformach wiertniczych, Malezja
  Kompetencje
Stale doskonalimy nasze umiejętności. „Kiedy jestem przy pacjencie, umiem wykorzystać posiadaną wiedzę.”
Guillermo Canate, ratownik medyczny, USA
Pomoc
Oferujemy wsparcie zawsze, gdy jest ono potrzebne. „Ważne, aby wraz z moim przyjazdem klienci poczuli, że są w dobrych rękach.”
Anders Håkansson, operator pomocy drogowej, Szwecja
 
  Dostępność
Jesteśmy zawsze gotowi. „Każdego traktuję z szacunkiem, bez względu na to, kim jest lub skąd pochodzi.”
Paula Techera, doktor, Urugwaj
Szybkość
Reagujemy szybko i z poświeceniem. „Kiedy stan pacjenta zmienia się podczas transportu, muszę się szybko dostosowywać do sytuacji.”
Maria Wivel, pielęgniarka, Hiszpania
 

Kodeks etyczny

Kodeks Etyczny Grupy Falck obowiązuje ws​zystkich pracowników Grupy na całym świecie. Falck oczekuje, że wszyscy jego pracownicy podzielają podstawowe zasady etyczne, wyszczególnione w niniejszej deklaracji. Celem Kodeksu Etycznego jest określenie szczegółowych wytycznych w dziedzinach: socjalnej, ochrony środowiska i etycznej – standardów, których przestrzegania wymaga się od wszystkich pracowników.

U podstaw Kodeksu Etycznego Grupy Falck leży dokument ONZ – Global Compact – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Obejmuje on następujące dziedziny: prawa człowieka, prawa pracowników, ochronę środowiska i zwalczanie korupcji.

Falck przejął następujące zasady z dokumentu Global Compact:

  1. Prawa człowieka
  1. Prawa pracowników
  1. Środowisko naturalne
  1. Zwalczanie korupcji

 

O Falck:

© Falck Medycyna Sp. z o.o. | Polityka prywatności