Polityka środowiskowa - Falck
Umawianie wizyt 22 535 91 91 lub 510 202 102 Portal Pacjenta Falck na świecie O firmie Kariera

Polityka środowiskowa

Falck to dostawca profesjonalnych usług medycznych. Dba o środowisko naturalne, bo jest ono podstawą zdrowia naszych Klientów.

W związku z funkcjonującym w naszej firmie Zintegrowanym Systemem Zarządzania, w tym Zrządzania Środowiskowego, informujemy, że w trosce o środowisko naturalne prowadzone są następujące działania:

 • RACJONALNA GOSPODARKA ODPADAMI
 • OGRANICZANIE WYTWARZANIA ELEKTROŚMIECI
 • OSZCZĘDZANIE ZASOBÓW NATURALNYCH (WODA, PRĄD, CIEPŁO)
 • OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM I EMISJĄ SPALIN
 • OCHRONA RADIOLOGICZNA
 • ZAPOBIEGANIE AWARIOM ŚRODOWISKOWYM

Prosimy Pacjentów, Klientów i Współpracowników o przyłączenie się do wysiłków w zakresie ochrony środowiska m.in. poprzez:

 • segregowanie odpadów
 • zakręcanie kranów
 • gaszenie światła po wyjściu z pomieszczenia
 • zamykanie okien i drzwi w okresie grzewczym
 • wyłączanie wszelkich urządzeń w przerwach w użytkowaniu
 • ekonomiczną jazdę pojazdami
 • racjonalne używanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych
 • dbałość o czystość i porządek

Deklaracja środowiskowa Falck Medycyna
Certyfika ISO 14001:2004

Masz pytanie?

Rozwiń
za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.), czyli m.in. telefonu komórkowego, tabletu, komputera. Dane będą przechowywane do czasu realizacji powyższego celu lub do czasu wyrażenia przeze mnie sprzeciwu wobec tego przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Spółka Falck Medycyna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ulicy Jana Olbrachta 94, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000213143, NIP 5272435938. Informujemy, że pozyskane dane osobowe mogą być powierzane dla realizacji powyższego celu do innych podmiotów współpracujących z Administratorem Danych. Podane dane będą przetwarzane zgodnie Art. 6 pkt 1 a z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane gromadzone są na podstawie niniejszej zgody. Dane nie będą poddawane profilowaniu. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednakże nie wyrażenie zgody doprowadzi do niemożliwości osiągnięcia celu. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuję poprzez wysłanie maila na adres: iod@falck.pl lub wysłanie listu na adres zgodny z adresem rejestrowym. Zostałem poinformowany, o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku stwierdzenia iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.
Preferujesz kontakt telefoniczny? Niezbędne informacje uzyskasz za pośrednictwem naszego call center 22 535 91 91

Umawianie wizyt online

Portal pacjenta

Umawianie wizyt telefonicznie

22 535 91 91 lub 510 202 102

Zamów usługi

Sklep

2017 Falck Medycyna Sp. z o.o. | Polityka prywatności