Polityka środowiskowa - Falck
Umawianie wizyt 22 535 91 91 lub 510 202 102 Portal Pacjenta Falck na świecie O firmie Kariera

Polityka środowiskowa

Falck to dostawca profesjonalnych usług medycznych. Dba o środowisko naturalne, bo jest ono podstawą zdrowia naszych Klientów.

W związku z funkcjonującym w naszej firmie Zintegrowanym Systemem Zarządzania, w tym Zrządzania Środowiskowego, informujemy, że w trosce o środowisko naturalne prowadzone są następujące działania:

 • RACJONALNA GOSPODARKA ODPADAMI
 • OGRANICZANIE WYTWARZANIA ELEKTROŚMIECI
 • OSZCZĘDZANIE ZASOBÓW NATURALNYCH (WODA, PRĄD, CIEPŁO)
 • OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM I EMISJĄ SPALIN
 • OCHRONA RADIOLOGICZNA
 • ZAPOBIEGANIE AWARIOM ŚRODOWISKOWYM

Prosimy Pacjentów, Klientów i Współpracowników o przyłączenie się do wysiłków w zakresie ochrony środowiska m.in. poprzez:

 • segregowanie odpadów
 • zakręcanie kranów
 • gaszenie światła po wyjściu z pomieszczenia
 • zamykanie okien i drzwi w okresie grzewczym
 • wyłączanie wszelkich urządzeń w przerwach w użytkowaniu
 • ekonomiczną jazdę pojazdami
 • racjonalne używanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych
 • dbałość o czystość i porządek

Deklaracja środowiskowa Falck Medycyna
Certyfika ISO 14001:2004

Masz pytanie?

Rozwiń

Przysługuje mi prawo:

 • dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
 • uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
  • występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
  • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  • stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
  • ewentualnym źródle pozyskania danych;
  • udostępnienia Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
Preferujesz kontakt telefoniczny? Niezbędne informacje uzyskasz za pośrednictwem naszego call center 22 535 91 91

Umawianie wizyt online

Portal pacjenta

Umawianie wizyt telefonicznie

22 535 91 91 lub 510 202 102

Zamów usługi

Sklep

2017 Falck Medycyna Sp. z o.o. | Polityka prywatności