Oświadczenie w sprawie IP Kwidzyń - Falck
Umawianie wizyt 22 535 91 91 lub 510 202 102 Portal Pacjenta Falck na świecie O firmie Kariera

Oświadczenie w sprawie IP Kwidzyń

Falck Fire Services Polska aktualnie prowadzi nabór pracowników do Zakładowej Służby Ratowniczej działającej na terenie zakładu International Paper – Kwidzyn. Wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci do pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, określa Ustawa o ochronie ppoż. z 24 sierpnia 1991 roku art. 16a ust. 4 oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej.

FFS Polska nie podważa kompetencji i doświadczenia pracowników Konsalnet zatrudnionych w ZSR na terenie IP-Kwidzyn. Przeciwnie, FFS Polska deklaruje chęć zatrudnienia pracowników Konsalnet, którzy posiadają i udokumentują wymagane prawem kwalifikacje lub zadeklarują ich uzupełnienie w wyznaczonym terminie. Dodatkowo, spółka oferuje pomoc wszystkim zainteresowanym w okresie dostosowawczym.

FFS Polska, zgodnie z korporacyjnymi standardami Falck, jest zawsze gotowa do dialogu z pracownikami i ich przedstawicielami.

Podczas spotkania, które odbyło się 3 kwietnia 2017 roku, przedstawiciele międzyzakładowej organizacji związkowej, reprezentujący pracowników Konsalnet, oraz przedstawiciele FFS Polska wspólnie podpisali porozumienie dotyczące zasad zatrudnienia personelu w nowo utworzonej jednostce ratowniczo-gaśniczej. Strony porozumienia są usatysfakcjonowane wynikiem negocjacji.

Zapytanie o ofertę

Rozwiń

Przysługuje mi prawo:

 • dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
 • uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
  • występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
  • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  • stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
  • ewentualnym źródle pozyskania danych;
  • udostępnienia Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
Preferujesz kontakt telefoniczny?
Skontaktuj się z naszym dedykowanym doradcą:
Paweł Krzeszowiec Tel: 609 799 915

Umawianie wizyt online

Portal pacjenta

Umawianie wizyt telefonicznie

22 535 91 91 lub 510 202 102

Zamów usługi

Sklep

2017 Falck Medycyna Sp. z o.o. | Polityka prywatności