Dedykowane - Falck
Umawianie wizyt 22 535 91 91 lub 510 202 102 Portal Pacjenta Falck na świecie O firmie Kariera

Dedykowane

Szkolenie dedykowane kierujemy do firm, które zgodnie z Kodeksem Pracy chcą zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy. Program szkolenia dopasowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta. Opracowujemy go, uwzględniając specyfikę pracy i potencjalne zagrożenia występujące w danym zakładzie pracy. Szczególnie duży nacisk kładziemy na zdobycie przez kursantów umiejętności praktycznych. Zarówno pod względem technicznym, jak i merytorycznym jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenie o dowolnym stopniu zaawansowania i optymalnej dla Państwa liczbie godzin.

Czas szkolenia: 8 godzin
Liczba instruktorów: 2
Liczba uczestników: 10-15 osób

Program szkolenia obejmuje:

Zapytanie o ofertę

Rozwiń

Przysługuje mi prawo:

 • dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
 • uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
  • występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
  • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  • stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
  • ewentualnym źródle pozyskania danych;
  • udostępnienia Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
Preferujesz kontakt telefoniczny?
Skontaktuj się z naszym dedykowanym doradcą:
Mariusz Chałupka Tel: 510 202 236

Umawianie wizyt online

Portal pacjenta

Umawianie wizyt telefonicznie

22 535 91 91 lub 510 202 102

Zamów usługi

Sklep

2017 Falck Medycyna Sp. z o.o. | Polityka prywatności