Advanced Cardiovascular Life Support Provider Course - Falck
Umawianie wizyt 22 535 91 91 lub 510 202 102 Portal Pacjenta Falck na świecie O firmie Kariera

Advanced Cardiovascular Life Support Provider Course

Zaawansowane zabiegi ratujące życie u osób dorosłych

Kurs certyfikowany przez American Heart Association (AHA). Trzy tygodnie przed rozpoczęciem kursu uczestnicy otrzymają drogą e-mailową program szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

Opis kursu:

Specjalistyczne szkolenie przeznaczone dla zespołów ratownictwa medycznego, personelu Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz izb przyjęć. Zajęcia prowadzą instruktorzy ACLS – według aktualnych wytycznych AHA.

Częścią kursu są m.in. wykłady, seminaria, studium przypadku oraz ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu ratowniczego stosowanego u osób dorosłych.

Najważniejsze zagadnienia:

Kurs kończy się egzaminem testowym i praktycznym. W zależności od wyników egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu lub zaświadczenie o uczestnictwie. Osoby, które uzyskają najwyższe oceny z egzaminu końcowego oraz wykażą się zdolnościami pedagogicznymi, będą miały możliwość wzięcia udziału w kursie instruktorskim.

Warunki uczestnictwa:

Zgłoszenie na kurs odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie formularza dostępnego przy opisie każdego kursu. Trzy tygodnie przed kursem, po mailowym potwierdzeniu uczestnictwa oraz potwierdzeniu wpłaty na konto organizatora, kursantom zostaną wysłane materiały szkoleniowe. W przypadku braku wymaganej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania kursu lub zmiany jego terminu.

Zapytanie o ofertę

Rozwiń

Przysługuje mi prawo:

 • dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
 • uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
  • występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
  • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  • stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
  • ewentualnym źródle pozyskania danych;
  • udostępnienia Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
Preferujesz kontakt telefoniczny?
Skontaktuj się z naszym dedykowanym doradcą:
Mariusz Chałupka Tel: 510 202 236

Umawianie wizyt online

Portal pacjenta

Umawianie wizyt telefonicznie

22 535 91 91 lub 510 202 102

Zamów usługi

Sklep

2017 Falck Medycyna Sp. z o.o. | Polityka prywatności