Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy - Falck
Umawianie wizyt 22 535 91 91 lub 510 202 102 Portal Pacjenta Falck na świecie O firmie Kariera

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Opis kursu:

Kurs stworzony specjalnie z myślą o osobach współpracujących z jednostkami Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego (np. OSP, WOPR). Celem szkolenia jest przygotowanie kursantów do udzielania kwalifikowanej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Kurs KPP prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Najważniejsze zagadnienia:

Szkolenie kończy się egzaminem testowym i praktycznym. W zależności od wyników egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia oraz – zgodnie z rozporządzeniem – tytuł ratownika lub zaświadczenie o uczestnictwie. Uwaga! Certyfikat ważny jest przez 3 lata od dnia jego wydania. Po tym okresie należy ponownie zdać egzamin!

Cena: aby poznać cenę, skontaktuj się z nami

Warunki uczestnictwa:

Zgłoszenie na kurs odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie formularza dostępnego przy opisie każdego kursu. Do osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa w kursie, zostaną wysłane mailem szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy i numer konta, na które należy wnieść opłatę. W przypadku braku wymaganej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania kursu lub zmiany jego terminu.

Zapytanie o ofertę

Rozwiń

Przysługuje mi prawo:

 • dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
 • uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
  • występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
  • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  • stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
  • ewentualnym źródle pozyskania danych;
  • udostępnienia Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
Preferujesz kontakt telefoniczny?
Skontaktuj się z naszym dedykowanym doradcą:
Mariusz Chałupka Tel: 510 202 236

Umawianie wizyt online

Portal pacjenta

Umawianie wizyt telefonicznie

22 535 91 91 lub 510 202 102

Zamów usługi

Sklep

2017 Falck Medycyna Sp. z o.o. | Polityka prywatności