Basic Life Support (BLS-AED) - Falck
Umawianie wizyt 22 535 91 91 lub 510 202 102 Portal Pacjenta Falck na świecie O firmie Kariera

Basic Life Support (BLS-AED)

Kurs certyfikowany przez American Heart Association (AHA).

Opis kursu:

Kurs przeznaczony jest dla osób niezwiązanych z ratownictwem medycznym, ale przecież każdy z nas może się spotkać z koniecznością udzielania pomocy. Program kursu obejmuje zajęcia z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych, dzieci i noworodków.

Najważniejsze zagadnienia:

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu ważny 2 lata.

Warunki uczestnictwa:

Skontaktuj się z nami, aby dopytać o terminy i warunki uczestnictwa. Dla zorganizowanych grup 10-osobowych i większych – przeprowadzimy szkolenie we wskazanym terminie. Cena kursu jest uzależniona od liczby uczestników. Trzy tygodnie przed kursem, po mailowym potwierdzeniu uczestnictwa oraz potwierdzeniu wpłaty na konto organizatora, kursantom zostaną wysłane materiały szkoleniowe.

Zapytanie o ofertę

Rozwiń

Przysługuje mi prawo:

 • dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
 • uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
  • występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
  • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  • stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
  • ewentualnym źródle pozyskania danych;
  • udostępnienia Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
Preferujesz kontakt telefoniczny?
Skontaktuj się z naszym dedykowanym doradcą:
Mariusz Chałupka Tel: 510 202 236

Umawianie wizyt online

Portal pacjenta

Umawianie wizyt telefonicznie

22 535 91 91 lub 510 202 102

Zamów usługi

Sklep

2017 Falck Medycyna Sp. z o.o. | Polityka prywatności