Kurs dedykowany - Falck
Ratownictwo 22 535 91 55 Falck na świecie O firmie Kariera

Kurs dedykowany

Opis kursu:

Szkolenie to kierujemy do firm, które zgodnie z Kodeksem Pracy chcą zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system udzielania pierwszej pomocy.

Programy szkolenia dopasowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Opracowujemy go, uwzględniając specyfikę pracy oraz potencjalne zagrożenia występujące w danym zakładzie pracy. Szczególnie duży nacisk kładziemy na zdobycie przez kursantów umiejętności praktycznych. Jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenie o dowolnym stopniu zaawansowania, optymalnej dla Państwa liczbie godzin i najwygodniejszym dla Państwa miejscu.

Najważniejsze zagadnienia:

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu ważny 2 lata.

Warunki uczestnictwa:

Skontaktuj się z nami, aby dopytać o terminy i warunki uczestnictwa. Dla zorganizowanych grup 10-osobowych i większych – przeprowadzimy szkolenie we wskazanym terminie. Cena kursu jest uzależniona od liczby uczestników.

Zapytanie o ofertę

Rozwiń
za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.), czyli m.in. telefonu komórkowego, tabletu, komputera. Dane będą przechowywane do czasu realizacji powyższego celu lub do czasu wyrażenia przeze mnie sprzeciwu wobec tego przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Spółka Falck Medycyna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ulicy Jana Olbrachta 94, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000213143, NIP 5272435938. Informujemy, że pozyskane dane osobowe mogą być powierzane dla realizacji powyższego celu do innych podmiotów współpracujących z Administratorem Danych. Podane dane będą przetwarzane zgodnie Art. 6 pkt 1 a z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane gromadzone są na podstawie niniejszej zgody. Dane nie będą poddawane profilowaniu. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednakże nie wyrażenie zgody doprowadzi do niemożliwości osiągnięcia celu. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuję poprzez wysłanie maila na adres: iod@falck.pl lub wysłanie listu na adres zgodny z adresem rejestrowym. Zostałem poinformowany, o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku stwierdzenia iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.
Preferujesz kontakt telefoniczny?
Skontaktuj się z naszym biurem

© Falck Medycyna Sp. z o.o. | Polityka prywatności