Kurs dedykowany - Falck
Umawianie wizyt 22 535 91 91 lub 510 202 102 Portal Pacjenta Falck na świecie O firmie Kariera

Kurs dedykowany

Opis kursu:

Szkolenie to kierujemy do firm, które zgodnie z Kodeksem Pracy chcą zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system udzielania pierwszej pomocy.

Programy szkolenia dopasowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Opracowujemy go, uwzględniając specyfikę pracy oraz potencjalne zagrożenia występujące w danym zakładzie pracy. Szczególnie duży nacisk kładziemy na zdobycie przez kursantów umiejętności praktycznych. Jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenie o dowolnym stopniu zaawansowania, optymalnej dla Państwa liczbie godzin i najwygodniejszym dla Państwa miejscu.

Najważniejsze zagadnienia:

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu ważny 2 lata.

Warunki uczestnictwa:

Skontaktuj się z nami, aby dopytać o terminy i warunki uczestnictwa. Dla zorganizowanych grup 10-osobowych i większych – przeprowadzimy szkolenie we wskazanym terminie. Cena kursu jest uzależniona od liczby uczestników.

Zapytanie o ofertę

Rozwiń

Przysługuje mi prawo:

 • dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
 • uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
  • występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
  • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  • stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
  • ewentualnym źródle pozyskania danych;
  • udostępnienia Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
Preferujesz kontakt telefoniczny?
Skontaktuj się z naszym dedykowanym doradcą:
Mariusz Chałupka Tel: 510 202 236

Umawianie wizyt online

Portal pacjenta

Umawianie wizyt telefonicznie

22 535 91 91 lub 510 202 102

Zamów usługi

Sklep

2017 Falck Medycyna Sp. z o.o. | Polityka prywatności