Kontakt - Falck
Ratownictwo 22 535 91 55 Falck na świecie O firmie Kariera

Kontakt

 • Falck Medycyna Sp. z o.o.
  Biuro Zarządu w Warszawie
  ul. Jana Olbrachta 94
  01-102 Warszawa
  Tel. 22 535 91 00
  Fax 22 535 91 04
  NIP 5272435938
  Regon 015755741
  KRS 0000213143 XIII Wydział Gospodarczy KRS
  Kapitał zakładowy 11.000.000 zł
 •  
 • Falck Medycyna Sp. z o.o.
  Biuro Zarządu w Gdańsku
  ul. Jagiellońska 13
  80-371 Gdańsk
  Tel. 58 512 39 50
  Fax 58 346 63 70
 •  
 • Z – ca Dyrektora ds. medycznych
  Remigiusz Moryto
  Tel. 510 202 228
  Email. r.moryto@falck.pl

 • p.o. Kierownik Krajowego Centrum Operacyjnego
  Marzena Piekarska
  Tel. 510 202 195
  Email. ma.piekarska@falck.pl

 • Krajowy Koordynator Świadczeń Medycznych
  Michał Winter
  Tel. 510 202 027
  Email. mwinter@falck.pl

Formularz kontaktowy

Rozwiń
za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.), czyli m.in. telefonu komórkowego, tabletu, komputera. Dane będą przechowywane do czasu realizacji powyższego celu lub do czasu wyrażenia przeze mnie sprzeciwu wobec tego przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Spółka Falck Medycyna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ulicy Jana Olbrachta 94, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000213143, NIP 5272435938. Informujemy, że pozyskane dane osobowe mogą być powierzane dla realizacji powyższego celu do innych podmiotów współpracujących z Administratorem Danych. Podane dane będą przetwarzane zgodnie Art. 6 pkt 1 a z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane gromadzone są na podstawie niniejszej zgody. Dane nie będą poddawane profilowaniu. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednakże nie wyrażenie zgody doprowadzi do niemożliwości osiągnięcia celu. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuję poprzez wysłanie maila na adres: iod@falck.pl lub wysłanie listu na adres zgodny z adresem rejestrowym. Zostałem poinformowany, o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku stwierdzenia iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.

Komercyjne Centra Operacyjne

 • Warszawa
  Komercyjne Krajowe Centrum Operacyjne
  Tel. 22 535 91 55
  Fax 22 535 91 48

Biura Regionalne

 • GDAŃSK
  ul. Jagiellońska 13
  80-371 Gdańsk
  Tel. 58 512 39 66
  Fax 58 512 39 67
  E-mail: h.napolska@falck.pl
 • OLSZTYN
  ul. Towarowa 20B
  10-417 Olsztyn
  Tel. 89 533 97 51
  Fax 89 533 87 81
  E-mail: h.napolska@falck.pl
 • OPOLE
  ul. Dworska 2B
  45-752 Opole
  Tel. 77 403 00 46
  Fax 77 403 00 37
  Email: m.mikula@falck.pl
 • PABIANICE
  ul. Rzgowska 43a
  95-200 Pabianice
  Tel. 42 225 57 90
  Fax 42 225 57 87
  Email: m.lukasik@falck.pl
 • POZNAŃ
  ul. Kramarska 17
  61-765 Poznań
  Tel. 61 855 96 20
  Email: a.kolberg@falck.pl
 • WARSZAWA
  ul. Jana Olbrachta 94
  01-102 Warszawa
  Tel. 22 535 91 10
  Fax 22 535 91 04
  Email: m.wiatrzyk@falck.pl

Straż pożarna

 • Falck Fire Services Polska Sp. z o.o.
  Biuro Zarządu w Warszawie

  ul. Jana Olbrachta 94
  01-102 Warszawa
  Tel. 22 535 91 00
  Fax 22 535 91 04
  NIP 5272720426
  REGON 147420337
  KRS 0000521941 XII Wydział Gospodarczy KRS
  Kapitał zakładowy 3.000.000 zł
 • Falck Fire Services Polska Sp. z o.o.
  Biuro Zarządu w Gdańsku

  ul. Jagiellońska 13
  80-371 Gdańsk
  Tel. 58 512 39 50
  Fax 58 346 63 70

 

Kontakt dla mediów

Wszystkich przedstawicieli mediów serdecznie zapraszamy do kontaktu z biurem prasowym Falck Medycyna.

 • Michał Winter
  Specjalista ds. kontaktów z mediami
  ul. Jana Olbrachta 94
  01-102 Warszawa
  Tel. 510 202 027
  Mail m.winter@falck.pl

© Falck Medycyna Sp. z o.o. | Polityka prywatności