Kontakt - Falck
Ratownictwo 22 535 91 51 Falck na świecie O firmie Kariera

Kontakt

 • Pogotowie Medyczne Falck
  Tel. 1 96 75
 • Falck Medycyna Sp. z o.o.
  Biuro Zarządu w Warszawieul. Jana Olbrachta 94
  01-102 Warszawa
  Tel. 22 535 91 00
  Fax 22 535 91 82NIP 5272435938
  Regon 015755741
  KRS 0000213143

  XII Wydział Gospodarczy KRS
  Kapitał zakładowy 17.500.000 zł

 • Falck Medycyna Sp. z o.o.
  Biuro Zarządu w Gdańskuul. Jagiellońska 13
  80-371 Gdańsk
  Tel. 58 512 39 50
  Fax 58 346 63 70

Formularz kontaktowy

Rozwiń
za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.), czyli m.in. telefonu komórkowego, tabletu, komputera. Dane będą przechowywane do czasu realizacji powyższego celu lub do czasu wyrażenia przeze mnie sprzeciwu wobec tego przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Spółka Falck Medycyna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ulicy Jana Olbrachta 94, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000213143, NIP 5272435938. Informujemy, że pozyskane dane osobowe mogą być powierzane dla realizacji powyższego celu do innych podmiotów współpracujących z Administratorem Danych. Podane dane będą przetwarzane zgodnie Art. 6 pkt 1 a z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane gromadzone są na podstawie niniejszej zgody. Dane nie będą poddawane profilowaniu. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednakże nie wyrażenie zgody doprowadzi do niemożliwości osiągnięcia celu. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuję poprzez wysłanie maila na adres: iod@falck.pl lub wysłanie listu na adres zgodny z adresem rejestrowym. Zostałem poinformowany, o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku stwierdzenia iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.

Biura Regionalne Pionu Ratownictwo

 • GDAŃSK
  ul. Jagiellońska 13
  80-371 Gdańsk
  Tel. 58 512 39 50
  Fax 58 346 63 70
 • OLSZTYN
  ul. Towarowa 20B
  10-417 Olsztyn
  Tel. 89 533 97 51
  Fax 89 533 87 81
 • OPOLE
  ul. Gosławicka 2
  45-446 Opole
  Tel. 77 403 00 46
  Fax 77 403 00 37
 • PABIANICE
  ul. Rzgowska 43a
  95-200 Pabianice
  Tel. 42 225 57 94
  Fax 42 225 57 87
 • POZNAŃ
  ul. Kramarska 17
  61-765 Poznań
  Tel. 61 855 96 21
  Fax 61 855 96 16
 • WARSZAWA
  ul. Jana Olbrachta 94
  01-102 Warszawa
  Tel. 22 535 91 00
  Fax 22 535 91 82

Straż pożarna

 

Kontakt dla mediów

Wszystkich przedstawicieli mediów serdecznie zapraszamy do kontaktu z biurem prasowym Falck Medycyna.

 • Dla pionu Ratownictwo

  Wojciech Jóźwiak
  Specjalista ds. kontaktów z mediami
  ul. Jana Olbrachta 94
  01-102 Warszawa
  Tel. 503 498 997
  Mail w.jozwiak@falck.pl

2017 Falck Medycyna Sp. z o.o. | Polityka prywatności